Contract Compliance

APerium gaat op zoek naar overbetalingen en misgelopen kortingen. Hiervoor analyseren we uw leverancierscontracten en toetst de afspraken met de realiteit van Accounts Payable data. 

Uit de praktijk blijkt dat tot op de dag van vandaag contractafspraken niet altijd worden nageleefd, laat staan dat ze overzichtelijk gebundeld staan. APerium biedt een oplossing door deze afspraken met leveranciers onder de loep te nemen en te matchen met de historische ERP data. 

1. Kortingen

Kortingen in al hun vormen, worden vaak tot een complex geheel gecumuleerd, waar niet altijd alle informatie ter beschikking is voor alle partijen. 

Door enerzijds de contractgegevens te digitaliseren en anderzijds de directe link met het AP onderzoek te leggen, kan APerium zeer efficiënt controleren of alle afspraken die werden gemaakt, correct werden toegepast. 

2. Prijslijsten

De vertaling van contractuele afspraken naar uw bestel- of ERP-systeem, loopt vaak via verschillende tussenstappen en stakeholders. 

Door een analyse verifiëert APerium niet alleen of de originele afspraken correct werden toegepast, maar bekijken we ook of wijzigingen in de tijd correct werden gehandhaafd.

3. Onderhoudscontracten

Onderhoudscontracten volgen in vele gevallen een ander proces dan aankoopcontracten. APerium controleert hier niet alleen of alle afspraken hierin worden nageleefd met betrekking tot de scope van het contract en inbegrepen diensten of goederen. We bekijken tevens of de toestellen waarop de SLA’s betrekking hebben, nog steeds in gebruik zijn. 

Even Samenzitten?

© 2023  APerium