Accounts Payable Analyse

APerium zoekt en recupereert onterechte of dubbele betalingen aan leveranciers. Dit doen we op basis van een historische analyse van uw inkomende facturen en uitgaande betalingen.

1. Accounts Payable Recovery Audit

APerium voert op basis van de aangeleverde Boekhoudgegevens en de resultaten van de eigen ontwikkelde software een Accounts Payable Analyse uit. Ongeacht het ERP pakket bekijkt APerium de factuur- en betaalgegevens en gaat op zoek naar onregelmatigheden die niet werden opgemerkt. Na succesvolle identificatie en verificatie worden de verloren bedragen gerecupereerd op de rekening van de klant. De in-house ontwikkelde software geeft APerium de flexibiliteit om elk onderzoek op maat en rekening houdend met de noden en wensen van de klant uit te voeren.

2. Leveranciersanalyse

Uw leveranciers zijn veelal een waardevolle partner van uw organisatie. Maar hoe goed kent u uw leveranciers? Zijn al de gegevens in uw systeem up to date en correct? Via de aangereikte gegevens brengen we inzichten in uw leveranciers vanuit een neutraal standpunt die u helpen uw relatie te optimaliseren.

3. Gegevensverrijking

De stamgegevens van uw boekhoudpakket zijn de basis van uw procesvoering. Onvolledige of foutieve stamgegevens zijn een gekende en belangrijke oorzaak van fouten. De resultaten uit voorgaande analyses stellen APerium in staat de stamgegevens aan te vullen en eventuele correcties aan te geven ten voordele van de kwaliteit van uw activiteiten.

Even Samenzitten?

© 2023  APerium