Home

 

 

APerium… your finances explored

Aperium is een innovatief consultingbedrijf op het gebied van Accounts Payable Auditing. Jaarlijks maken ondernemingen fouten in de verwerking van facturen, zonder dat deze ooit worden ontdekt. Aperium werd in het leven geroepen om via zijn unieke diensten deze verloren geldstromen op te sporen en inzichtelijk te maken. De aangeleverde kennis biedt u een unieke kans de pijnpunten in uw bedrijfsprocessen te ontdekken en de aangereikte verbeteringsinitiatieven te implementeren.

 1. Accounts Payable Analyse

  APerium voert op basis van de aangeleverde Boekhoudgegevens en de resultaten van de eigen ontwikkelde software een Accounts Payable Analyse uit. Ongeacht het ERP pakket bekijkt APerium de factuur- en betaalgegevens en gaat op zoek naar onregelmatigheden die niet werden opgemerkt. Na succesvolle identificatie en verificatie worden de verloren bedragen gerecupereerd op de rekening van de klant. De in-house ontwikkelde software geeft APerium de flexibiliteit om elk onderzoek op maat en rekening houdend met de noden en wensen van de klant uit te voeren.

 2. Leveranciersanalyse

  Uw leveranciers zijn veelal een waardevolle partner van uw organisatie. Maar hoe goed kent u uw leveranciers? Zijn al de gegevens in uw systeem up to date en correct? Via de aangereikte gegevens brengen we inzichten in uw leveranciers vanuit een neutraal standpunt die u helpen uw relatie te optimaliseren.

 3. Gegevensverrijking

  De stamgegevens van uw boekhoudpakket zijn de basis van uw procesvoering. Onvolledige of foutieve stamgegevens zijn een gekende en belangrijke oorzaak van fouten. De resultaten uit voorgaande analyses stellen APerium in staat de stamgegevens aan te vullen en eventuele correcties aan te geven ten voordele van de kwaliteit van uw activiteiten.

 4. Unclaimed Property Analyse

  Heeft uw bedrijf (ooit) filialen of nevenbedrijven (gehad) in de Verenigde Staten? Wij voeren een Unclaimed Property onderzoek uit en vragen alle rustende bedragen op.

 5. Fraudepreventie

  Spooknota’s, valse facturen, claims voor onbestaande diensten, de totale economische schade ervan wordt geschat op 800 miljoen tot 1 miljard euro in de Benelux, blijkt uit een rapport dat De Morgen en Le Soir konden inkijken. APerium helpt u hiernaar op zoek te gaan om preventieve maatregelen te kunnen treffen.

Elk proces een foutenmarge heeft?

In een gemiddeld bedrijfsproces ter waarde van € 100 miljoen, betekent een gemiddelde foutenmarge van 0,1 % een directe negatieve impact op uw operationeel resultaat van € 100.000.

Tot 1 miljard per jaar verlies wordt gemaakt door spookfacturen?

Spooknota’s en valse facturen kosten de economie in de Benelux jaarlijks tussen de 800 miljoen euro en 1 miljard euro. De gemiddelde schade per bedrijf bedraagt niet minder dan 5.000 euro op jaarbasis. (bron: Trends 1 oktober 2013)

 1. Cash Flow Improvement

  De recuperatie van mogelijke onterechte betalingen is “teruggevonden cash” en draagt onmiddellijk bij tot het netto bedrijfsresultaat. Ook op lange termijn is de aangeleverde informatie de ideale basis ter optimalisatie van uw cash flow.

 2. Process Improvement

  Om een proces te kunnen verbeteren, is het belangrijk te meten waar verbeteringen dienen te worden toegepast in plaats van af te gaan op vage veronderstellingen. De strategische informatie die APerium u bezorgt, geeft u de basis voor het implementeren van Best Practices voor een definitieve verbetering van uw Aankoop- en Boekhoudprocessen.

 3. No Cure, No Pay

  De volledige dienstverlening van APerium is gebaseerd op het no cure, no pay principe. Onze inspanningen worden slechts beloond wanneer een effectief resultaat wordt gerealiseerd.

 4. Waarom zou u het NIET doen?

  Zelfs in het geval wanneer geen onterechte betalingen kunnen worden gerecupereerd, levert APerium u nieuwe inzichten en transparantie in de samenwerking met uw leveranciers. Zo kan u zich volledig concentreren op uw relatie en toekomstige samenwerking op basis van concrete feiten.